Misija i vizija


Misija
Misija Udruzenje Kutak jeste pruziti adekvatnu strucnu podrsku i pomoc djeci sa teskocama u ucenju i razvoju, njihovim roditeljima i odgajateljima / u?iteljima.

Vizija
Vizija Udruzenja Kutak jeste da svojim programima rada i strucnim angazmanom pomogne u kreiranju sistema inkluzivnog obrazovanja u nasoj zemlji.

ABA - analiza primjenjenog ponaanja

Naši prijatelji i donatori

Zanimljivi “Kutak”

Kutkova po?etnica

Po?etnica je namijenjena u?enicima sa teko?ama u u?enju. U?iteljima moe pomo?i u radu sa djecom tokom usvajanja glasova i slova abecede bosanskog jezika, po?etnog pisanja, te po?etnog analiti?ko-sinteti?kog ?itanja. Osim ...

Pročitaj više

Smjernice u izradi IPP-a

Ovaj dokument predstavlja vodi? za dobru praksu u inkluzivnim u?ionicama, u oblasti pripreme, primjene i evaluacije/procjene individualno prilago?enog programa. Smjernice iz ovog dokumenta pokazuju osnovna podru?ja kod izrade ...

Pročitaj više

Kada kod logopeda???

Nedovoljno razvijen govor, mucanje, teko?e ?itanja, pisanja ili izgovora ?esto stvaraju nedoumicu o tome kada potraiti pomo?. Ve? od prvih mjeseci treba paljivo sluati svoje dijete jer nam je ve? u toj dobi u stanju ...

Pročitaj više