Misija i vizija


Misija
Misija Udruzenje Kutak jeste pruziti adekvatnu strucnu podrsku i pomoc djeci sa teskocama u ucenju i razvoju, njihovim roditeljima i odgajateljima / u?iteljima.

Vizija
Vizija Udruzenja Kutak jeste da svojim programima rada i strucnim angazmanom pomogne u kreiranju sistema inkluzivnog obrazovanja u nasoj zemlji.

ABA - analiza primjenjenog ponaanja

Naši prijatelji i donatori

Roditelji su pitali

Kada kod logopeda??

Kako dijete raste, sazrijeva i njegov govor, pa i tu ima gradacija. Osnovno je da razumije govor i slui se re?enicom. Da bi dijete ovladalo govorom, treba postojati organska osnova za njegov razvoj, a to prije svega podrazumijeva dobar sluh, inteligenciju, govornu motoriku, zvukovno zahva?anje glasova, me?usobno razlikovanje pojedinih glasova i jezi?ne sposobnosti. Dijete usvaja osnovne elemente jezika ovisno o svojim fizi?kim i psihi?kim sposobnosti i potrebama (kao to ...

>>

Kako pripremamo djecu za kolu

KAKO PRIPREMAMO DJECU ZA KOLU Da bi se dijete to bolje prilagodilo zahtjevima kole, potreban je skladan razvoj svih djetetovih sposobnosti: motori?kih, socio-emocionalnih i intelektualnih. Mnogi roditelji grijee to forsirano u?e dijete ?itati i pisati kako bi mu olakali rad u nastavi. Daleko bolja priprema za kolu odvija se putem igara i aktivnosti u kojima ono mora upotrijebiti svoju ruku i prsti?e. Priprema djece za kolu obuhva?a: vjebanje hotimi?ne ...

>>

Pitanja roditelja!!!

Potovani roditelji, na ovoj stranici moete postaviti pitanja stru?nim saradnicima Udruenja "Kutak". Na vaa pitanja ?e odgovarati defektolog, logoped i fizioterapeut. Sva pitanja roditelja ?emo objaviti na web stranici zajedno sa odgovorima stru?nh saradnika.