Brain Gym (Gimnastika za mozak)

Kretanje otvara vrata za u?enje (P.E. Dennison)

Brain Gym (Gimnastika za mozak) temeljni je senzomotori?ki program edukacijske kineziologije koji uklju?uje aktivnosti i vjebe kojima se poti?e integracija modanih funkcija, integracija sustava uma i tijela, odnosno integrirano djelovanje cijeloga mozga i tijela u okvirima triju dimenzija (lateralnosti, centriranja i fokusiranja).

Program je razvio dr.sc. Paul E. Dennison, edukator i znanstvenik te se uspjeno provodi ve? dugi niz godina u preko 80 zemalja svijeta. Njegovu u?inkovitost, sigurnost i jednostavnost dokazuju brojna istraivanja i provedene studije.

Pristupa?an je i namijenjen svim uzrastima u radu s djecom, odraslima, starijim osobama, kao i s osobama s posebnim potrebama.

Temelji se na tri osnovna pravila/principa:

1.U?enje je prirodna aktivnost koja donosi radost i traje cijeli ivot

2.Teko?e ili tzv. blokade u u?enju nisu nita drugo nego nemogu?nost noenja sa stresom i neizvjesno?u novih zadataka

3.Svi smo mi na neki na?in blokirani jer nismo nau?ili kako se kretati

Uskla?eno funkcioniranje svih podru?ja mozga dovodi do poboljanja:

-motori?ke koordinacije

-koncentracije, panje i pam?enja

-kolskih vjetina (pisanja, ?itanja, matemati?kih i jezi?nih vjetina)

-organizacijskih vjetina

-logi?kog miljenja i razumijevanja

-emocionalne ravnotee

-smanjuje napetost i hiperaktivnost