Nabavite svoj primjerak Priru?nika "Kada govor zakasni"

Priru?nik "Kada govor zakasni" moete kupiti u knjiarama ahinpai? i Svjetlost ali i poru?iti putem e-mail adrese info@kutak.ba.