Prirucnik "Kada govor zakasni"

Mr.psihologije Remzija eti?

Priru?nik Kada govor zakasni autorice Edinalde Jakubovi? je rijetka pojava u naem drutvu. Kao takav ve? zaokuplja panju potencijalnih ?itatelja. Ovakav materijal je traen kako kod profesionalaca, tako i kod roditelja me?u kojima ?e se na?i najvie ?italaca.
Priru?nik nudi osnovna saznanja o razvoju govora, osnove za prepoznavanje kanjenja u razvoju govora, obra?uje postupke i okolnosti koje mogu usporiti razvoj govora, ali nudi i smjernice za postupanje roditelja u cilju poticaja razvoja i traenja stru?ne pomo?i. Pisan je razumljivim jezikom to ga ?ini pristupa?nim za razumijevanje iroke ?itala?ke publike kojoj je namijenjen.
Zbog prethodno navedenog priru?nik se moe preporu?iti roditeljima kao osnova za razumijevanje tretirane problematike.