Contact information


Udruženje za rad sa djecom sa poteškoćama u učenju i razvoju “KUTAK”


A: ---,
71 000 Sarajevo


T: +387 (62) 296 983

F: ---

M: +387 (62) 296 983


E-mail: info@kutak.ba

Our Friends and Sponsors

If you have any questions or need information please contact us ...

Name and last name
E-mail
Phone number
Message subject
Message