Misija i vizija


Misija
Misija Udruzenje „Kutak” jeste pruziti adekvatnu strucnu podrsku i pomoc djeci sa teskocama u ucenju i razvoju, njihovim roditeljima i odgajateljima / učiteljima.

Vizija
Vizija Udruzenja „Kutak” jeste da svojim programima rada i strucnim angazmanom pomogne u kreiranju sistema inkluzivnog obrazovanja u nasoj zemlji.

ABA - analiza primjenjenog ponašanja

Naši prijatelji i donatori

Naša područja djelovanja

ABA - Applied Behavior Analysis

Umjesto da dozvolimo da djeca sjede u čošku i izvode besmislene, ponavljajuće, usamljene aktivnosti, naučit ćemo kako da im pomognemo da se usmjere na nas, naše riječi i svijet oko njih.

Socijalno uključivanje djece s poteškoćama u obrazovanje u KS

Razvijamo Strategiju i Plan implementacije za uključivanje djece s teškoćama u Kantonu Sarajevo U okviru aktivnosti za izradu Strategije, direktor Centra znanja PROFECTUS, Darko Kobetić, prof.reh., izradit će ...

Brain gym

Brain Gym® (Gimnastika za mozak) temeljni je senzomotorički program edukacijske kineziologije koji uključuje aktivnosti i vježbe kojima se potiče integracija moždanih funkcija.

NTC sistem učenja

Osnovu NTC programa predstavljaju savremena naučna otkrića iz oblasti neuronauke i pedagogije sa ciljem razvoja kreativnosti i funkcionalnog znanja djece. Igra kao intrinzična potreba djeteta je ključni faktor programa.

Podrška inkluzivnom obrazovanju djece predškolske dobi

Edukacija i stručni tretman za odgajatelje, roditeljie/porodicu i djecu sa teškoćama u učenju i razvoju u predškolskim ustanovama.

NETSI NETwork to Support Inclusion in BiH

Projekat NETSI - Podrška umrežavanju za pomoć procesu inkluzije u BiH Hilfswerak Austria International - ured u Sarajevu

Istrazivanja nekih aspekata podrske inkluzivnom obrazovanju

Rano djetinjstvo najkritičnije je razdoblje u razvoju svakog djeteta. Koje su prepreke koje sprječavaju sistematsko i potpuno provođenje rane intervencije i podrške inkluzivnom obrazovanju?

Procjena razvojnih sposobnosti djeteta

Jedna od "činjenica" vezanih za život djeteta sa teškoćama u učenju i razvoju je procjena razvojnih sposobnosti djeteta.

Individualno prilagođeni programi

IPP dokumentira samo ono što je dodatno ili različito u odnosu na diferenciran nastavni plan i program, koji se ostvaruje u učionici.To znači da IPP nije zamjena za obrazovni program.

Naši prijatelji i stručni saradnici